Teplicka nad Váhom

VšOP a Reklamácie

Všeobecné podmienky.

1, Oboznámte sa s našími všeobecnými podmienkami, aby sme
predišli prípadným nedorozumeniam.
2, Objednávky prijímame osobne alebo telefonicky.
3, Objednávku treba nahlásiť jednorázovo, prípadné zmeny nemusia byť vybavené
k Vašej spokojnosti.
4, Predávame aj polotovary.

5, Objednávku zrealizujeme, aj keď si vyberiete tortu z internetu od iného výrobcu,
len nezaručujeme, že to bude presne na 100 % to isté.
6, Nejasnosti treba riešiť hneď na predajni pri preberaní.
7, Výrobky obsahujú alergény : vajcia. mlieko, jadroviny, lepok, sóju,
treba upozorniť na alergiu.
8, výrobky môžu obsahovať aj nejedlé dekorácie aj farbivá.
9, Zálohy berieme na stojany, špeciálne figúrky atď. je nutné vrátiť do
piatich dní a záloha bude vrátená vo výške 100% ak požičaný stojan nebude poškodený,
alebo nebude stratená nejaká súčiastka.
10, Cena torty  nie je stála. Záleží na surovinách ako sa pohybujú na trhu. Nadštandardná výzdoba sa pripláca.
11, Cena torty pri objednaní je orientačná. Konečná cena až pri zhotovení výrobku na komplet.
12, Cena koláčov pri objednaní záväzná.

Reklamácia.

1, Reklamácia musí byť nahlásená 24 hodín od prevzatia.
2, Je nutné priniesť reklamovaný výrobok na predajňu.
3, Nárok na reklamáciu zaniká ak bol výrobok neodborne prenesený, zaťažený, ak
výrobok bol poškodený živlami / oheň, voda, mráz/ , ďalej ak bol mechanicky poškodený
neodborným zaobchádzaním.

Dňa 27,11,2013 Vypracovala Katarína Králiková